Czy odzyska dawny blask? (Galeria)

Zamek w Szymbarku w województwie warmińsko-mazurskim był drugim co do świetności zamkiem po malborskim. Niestety, w 1945 roku został spalony przez wojska radzieckie i teraz czeka na odzyskanie dawnego blasku. Chwilę dawnej glorii przeżył, kiedy w jego ruinach kręcono sceny do filmu “Król Olch”. Mamy dla Was zdjęcia z tego klimatycznego miejsca.

Zamek został wzniesiony przez kapitułę pomezańską w latach siedemdziesiątych XIV wieku. Zbudowano go na planie prostokąta o wymiarach 75 na 92 metry. Powstał na nasypie wcześniejszego grodu pruskiego. W ciąg ceglanych murów wkomponowano dziesięć baszt: cztery narożne i sześć kurtynowych. Wszystkie wysunięte były nieznacznie przed lico muru, wzmacniając w ten sposób siłę konstrukcyjną i obronną całego założenia. Wjazd na teren warowni prowadził od wschodu przerzuconym nad fosą zwodzonym drewnianym mostem, zastąpionym w XIX wieku istniejącym do dziś murowanym mostem arkadowym. Nieopodal bramy wzniesiono wysoką na ok. 24 metry wieżę główną (zegarową), w której usytuowano kaplicę oraz loch więzienny. Od wewnątrz dziedziniec był zabudowany z czterech stron: główne budynki zamykały go od zachodu i wschodu na całej długości oraz od strony południowej i północy na krótkich odcinkach. Funkcję reprezentacyjną pełniło skrzydło zachodnie – mieściło się w nim mieszkanie proboszcza, refektarz i kaplica.

Po sekularyzacji zakonu krzyżackiego stał się własnością rodu von Polentzów, którzy przebudowali go na rezydencję renesansową. Od 1699 roku należał do rodu Finck von Finckenstein. W 1857 roku część południową zamku przebudowano w stylu neogotyckim.

Zamek został spalony w 1945 roku przez wojska radzieckie. Dobrze zachowały się mury obwodowe z dziesięcioma basztami. W listopadzie 1999 roku w jego ruinach kręcono sceny do filmu “Król Olch” w reżyserii Volkera Schloendorffa. 

Do ruin zamku przylega park, w którym wiele drzew stanowi pomnik przyrody. W starych dziuplastych drzewach liściastych bytuje rzadki w Polsce chrząszcz – pachnica. Owad ten, jako gatunek zagrożony wyginięciem, został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Odchodząca od wsi Szymbark sosnowa aleja, licząca sobie dwieście lat, która w całości stanowi pomnik przyrody, nosi nazwę Alei Napoleona. Jak głosi miejscowy przekaz tą aleją, podążał Napoleon w kierunku pałacu w Kamieńcu, w którym stacjonował przez dwa miesiące 1807 roku.

Źródło Gmina Iława

Fot. Jan Szurek

ZOBACZ TAKŻE:

Zamek jak z bajki

WieleLiter.pl