Przy dobrej pogodzie widać stamtąd wierzchołki Tatr

Choć Zamek Królewski w Chęcinach to ruina, to jednak bogata w atrakcje i niepowtarzalne widoki! Przyciąga rodziny z dziećmi, młodzież i osoby starsze i… namawia do powrotu! W latach 60. XX w. w okolicach zamku nakręcono film “Pan Wołodyjowski”, w reżyserii Jerzego Hoffmana. Obecnie odbywają się tam m.in. walki rycerskie czy pokazy dawnych tańców.

Zamek wzniesiono na grzbiecie skalistego wzgórza (367 m. npm.), na przełomie XIII i XIV wieku. Warownia była obiektem wysokiej rangi, ośrodkiem życia politycznego, a w latach 1310, 1318 i 1331 zwoływano tam zjazdy możnowładców i rycerstwa. Twierdza służyła też od końca XIV wieku jako więzienie. Spędził tu m.in. 10 lat Andrzej Garbaty (najstarszy z Olgierdowiczów) – przyrodni brat, a zarazem zacięty wróg Władysława Jagiełły oraz Hińcza z Rogowa, który “wtrącony głęboko do brudnej wieży w Chęcinach omal nie wyzionął ducha od smrodu w więzieniu”, jak pisał Jan Długosz w swych “Kronikach”. Po wygranej bitwie pod Grunwaldem w 1410 r. przetrzymywano tam na zamku znaczniejszych jeńców krzyżackich.

Licząca 150 osób załoga zamku w czasach wojny blokowała ruchy nieprzyjaciela na przebiegających przez Chęciny drogach, a w czasie pokoju utrzymywała na nich porządek i zapewniała bezpieczeństwo podróżującym.

Zamek został spalony podczas potopu szwedzkiego. Po III rozbiorze Polski popadać zaczął w ruinę, wtedy to opustoszał nawet budynek mieszkalny mieszczący kancelarię grodzką. Mury zamkowe bardzo ucierpiały na skutek działalności miejscowej ludności, pozyskującej stąd materiał na budulec oraz od ostrzału artyleryjskiego w czasie I wojny światowej.

Pierwsze prace konserwacyjne ruin zamkowych prowadzono już w latach 80. XIX wieku – nie bez powodu Julian Ursyn Niemcewicz nazwał je “najwspanialszym starożytności polskich zabytkiem”. W 1947 roku wojewódzki konserwator zabytków wpisał układ do rejestru zabytków.

Obecnie zamek w Chęcinach jest jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków tego typu w Polsce. Potężne baszty dominują nad okolicą i widoczne są już z trasy biegnącej do Krakowa. Do dziś zachował się pełen obwód zewnętrznych murów obronnych, dwie wieże, baszta i fundamenty budynków mieszkalnych. W wieży wschodniej mieści się punkt widokowy, skąd przy dobrej pogodzie widać wierzchołki Tatr.

Więcej informacji także o zwiedzaniu znajdziecie na stronie zamku.

ZOBACZ TAKŻE

Nietypowy taternik zdobył Rysy! (video)

WieleLiter.pl