Legitymacja szkolna nie tylko na papierze, ale i w telefonie!

Już wkrótce problem notorycznie zapominanych przez uczniów legitymacji szkolnych przejdzie do historii. Aby potwierdzić status ucznia podczas kontroli biletów, zakładania karty w bibliotece, a także otrzymać przysługujące zniżki, wystarczy smartfon z mobilną wersją legitymacji szkolnej – mLegitymacją.

– Rozwiązanie jest już testowane w szkołach podstawowych w Siedlcach, Halinowie i Żyrardowie. Zbiera pozytywne oceny i cieszy się zainteresowaniem wśród młodzieży – informuje Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Po zmianie rozporządzenia MEN o świadectwach, dyplomach państwowych i innych drukach szkolnych rozwiązanie będzie mogło trafić do innych zainteresowanych szkół.

Mobilna wersja legitymacji szkolnej ma być uzupełnieniem jej standardowych form – papierowej lub plastikowej karty. Wyczytamy z niej przede wszystkim wiek ucznia, informację o tym czy legitymacja jest ważna, a ponadto dane, które można znaleźć na tradycyjnych dokumentach: imię i nazwisko ucznia; numer legitymacji; datę wydania; termin ważności; status użytkownika (uczeń); datę urodzenia; PESEL; adres zamieszkania; nazwę i adres szkoły. Mobilny dokument będzie działać dzięki aplikacji mObywatel, którą trzeba będzie ściągnąć na telefon, (na początku dostępne będą tylko dla telefonów z systemem Android – co najmniej 6.0).

MLegitymacje szkolne wydawane będą uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno szkół publicznych, jak niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ale tylko tym, którym uprzednio wydano legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną. Okres ważności mLegitymacji będzie identyczny z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji (przedłużenie ważności wspomnianych legitymacji wymagało będzie ponownego wydania mLegitymacji).

Mobilna legitymacja będzie unieważniana przez szkołę w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja.

Pod koniec października rozpoczął się także pilotaż mobilnej wersji legitymacji studenckiej. Pierwsze wydano na Politechnice Wrocławskiej wydano pierwsze mobilne legitymacje, a w najbliższym czasie do pilotażu dołączy Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach.

ZOBACZ TAKŻE:

Szósta pozycja pod względem wielkości konsumpcji w Europie!

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

WieleLiter.pl