RODO – krajobraz po 6 miesiącach

RODO – te 4 litery były jednym z najważniejszych akronimów, jakim Polacy posługiwali się w 2018 roku – odmieniane przez wszystkie przypadki, będące jednym z najgorętszych tematów medialnych i jedną z najpopularniejszych fraz wpisywanych w mijającym roku w wyszukiwarce Google.

Obowiązujące od 25 maja tego roku przepisy, nałożyły na firmy szereg obowiązków związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, a tym ostatnim zapewniły mechanizmy dbania o bezpieczeństwo danych. Jak wynika z danych Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przekazanych serwisowi Niebezpiecznik, z możliwości tych Polacy chętnie skorzystali. Od 25 maja, do urzędu wpłynęło 3700 skarg, podczas gdy w całym 2017 roku było to 2950 zgłoszeń.

Jednym z większych wyzwań stojących przed firmami jest kwestia zapanowania nad nieustrukturyzowanymi danymi dotyczącymi konsumentów będącymi w ich posiadaniu. Raport Security Excellence, zrealizowany przez CIONET i Digital Excellence wskazuje, że 82% firm nie posiada wdrożonych rozwiązań do digitalizacji danych osobowych klientów.

Choć realizowanie założeń RODO przez podmioty przetwarzające dane wymaga od firm audytu procesów biznesowych, w tym również wdrożenia przez polskie firmy takich procedur obiegu i archiwizowania dokumentów, które uwzględniają bezpieczeństwo danych osobowych, wciąż wiele firm nie korzysta z rozwiązań od dawna dostępnych na rynku.

Przykładem może być kwalifikowany podpis elektroniczny, który od kilkunastu lat stanowi w Polsce alternatywę dla podpisu odręcznego. Partner PwC, mecenas. Jacek Pawłowski jest przekonany, że rozpowszechnienie podpisu elektronicznego oraz „depaperyzacja” procesów archiwizacji i obiegu dokumentów może przynieść szereg korzyści zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. 

Eksperci zgodnie podkreślają, że jedyną przeszkodą w digitalizacji dokumentów i rozpowszechnieniu na szeroką skalę rozwiązań paperless pozostaje mentalny opór i przywiązanie do tradycyjnych rozwiązań.

ZOBACZ TAKŻE:

Ponad 4 miliony polskich internautów odczuwa FOMO

Dodaj komentarz

WieleLiter.pl