Lekarze protestują przeciwko obowiązkowi zbierania danych o wadze, wzroście i paleniu tytoniu przez pacjentów!

Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia sprzeciwiają się zapisom rozporządzenia ministra zdrowia, które nakłada na nich obowiązek zbierania informacji o masie i wzroście pacjenta oraz informacji dotyczących używania przez niego wyrobów tytoniowych. – Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie jest statystykiem! Jego rolą powinno być więc leczenie pacjentów, nie zaś przeprowadzanie żmudnych i czasochłonnych pomiarów – uzasadnia Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia z dnia 26 czerwca „w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych” (§ 6 ust. 3 pkt 4 i 5) – świadczeniodawcy udzielający świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zobowiązani być mają do przekazywania – co najmniej w przypadku pierwszej porady w danym roku kalendarzowym u tego świadczeniodawcy – danych obejmujących:  informację o masie ciała i wzroście świadczeniobiorcy oraz informację dotyczącą używania przez świadczeniobiorcę wyrobów tytoniowych. I właśnie o usunięcie tych punktów z rozporządzenia w piśmie do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego zwrócili się lekarze PPOZ. Pismo zostało przekazane również do wiadomości premiera Mateusza Morawieckiego, przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasza Latosa, Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca, Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyji.

Postanowienia te budzą zdecydowany sprzeciw PPOZ. Stanowią one bowiem nadmierne i niczym nieuzasadnione rozszerzenie obowiązków sprawozdawczych świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, co siłą rzeczy odbić się będzie musiało na czasie, jaki lekarze poz będą mogli poświęcić swoim pacjentom. Wobec istniejącego już dziś deficytu kadr w poz i deficytu czasu przypadającego na jedną poradę, rozwiązanie takie można ocenić wyłącznie negatywnie. Jest tak tym bardziej, że zasadnicza część sprawozdawczości przypadnie na początek roku kalendarzowego, kiedy to zachorowalność na leczone w poz choroby jest szczególnie wysoka – uzasadnia prezes Bożena Janicka.

PPOZ przypomina, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie jest statystykiem! Jego rolą powinno być więc leczenie pacjentów, nie zaś przeprowadzanie żmudnych pomiarów. W ocenie PPOZ uchylenie § 6 ust. 3 pkt 4 i 5 jest również konieczne dlatego, że – jak wynika z przedstawionej w  toku konsultacji społecznych opinii prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 maja 2019 r. – powyższe przepisy naruszają art. 51 ust. 1 i 5 Konstytucji RP, ze względu na nałożenie obowiązku przekazywania powyższych danych w akcie podustawowym.

W związku z powyższym w razie wejścia w życie omawianych przepisów PPOZ rekomendować będzie swoim członkom niezbieranie i nieprzekazywanie powyższych danych – podkreśla Bożena Janicka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *