Dmuchanie w alkomat jest obowiązkowe. Kiedy można odmówić?

Prowadzenie pojazdu kiedy we krwi krąży alkohol jest nie tylko zwyczajnie głupie, ale i niebezpieczne. Dlatego bardzo często policjanci za pomocą alkomatów przeprowadzają kontrole stanu trzeźwości kierowców. Czy kierowca może odmówić badania alkomatem? Jak wygląda procedura?

Policjanci strzeleckiej drogówki patrolując jedną z ulic w Zalesiu Śląskim w województwie opolskim, zatrzymali do kontroli kierującego passatem. 35-leni kierowca odmówił poddania się badaniu trzeźwości na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z powyższym mundurowi poinformowali mężczyznę o konieczności wykonania badania krwi w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie.

Czy kierowca może odmówić badania alkomatem? Jak wygląda procedura?

– Odmówić przeprowadzania takiego badania możemy tylko wówczas, gdy jest to spowodowane naszym stanem zdrowia. Nie oznacza to jednak, że zawartość alkoholu nie zostanie wówczas zmierzona. Zostaniemy przewiezieni do szpitala w celu przeprowadzenia badania krwi, którego wyniku nie da się podważyć. Przypominamy! Od 1 czerwca 2017 roku kierowca nie może bez konsekwencji odmówić badania alkomatem  informują opolscy policjanci. 

Jak dodają, jest to zgodne z art. 129ja. W toku kontroli ruchu drogowego uprawniony organ kontroli może poddać kierującego pojazdem lub inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu.

Prawo o Ruchu Drogowym określa, że w sytuacji, gdy odmawiamy badania trzeźwości alkomatem musimy poddać się badaniu krwi o czym informuje nas artykuł 129i:

1. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym lub osoba ta odmawia poddania się takiemu badaniu. W takim przypadku ustalenie zawartości w organizmie alkoholu następuje na podstawie badania krwi.

3. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzone również w razie braku zgody osoby podlegającej badaniu, o czym należy ją uprzedzić.

Wynik badania krwi powinien być wydany w czasie nie dłuższym niż 30 dni od pobrania, w przeciwnym razie prawo jazdy powinno zostać natychmiast zwrócone.

ZOBACZ TAKŻE:

Starsze panie nieźle zabalowały. Nie były w stanie dmuchać w alkomat

Fot., źródło policja.gov.pl

Dodaj komentarz

WieleLiter.pl