Ogromny przemyt 166 egzotycznych zwierząt. Większość z nich to gatunki zagrożone wyginięciem

Na przejściu granicznym Korczowa-Krakowiec udaremniony został nielegalny przewóz 166 egzotycznych gadów i płazów. W czterech starannie zabezpieczonych styropianowych pojemnikach umieszczone były worki i pudełka z żywymi zwierzętami, które zostały przez funkcjonariuszy KAS przekazane do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu.

Egzotyczne zwierzęta znajdowały się w busie, którym podróżowało 7 obywateli Ukrainy. Kierowca, który je transportował, nie posiadał żadnych dokumentów pozwalających na określenie gatunków oraz zezwalających na ich legalny przewóz przez granicę. Funkcjonariusze KAS zwrócili się o pomoc do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu. 

Na przejście graniczne przybyli ekspert z ZOO oraz koordynator ds. CITES z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie i przeprowadzili wstępną identyfikację gadów i płazów, w trakcie której okazało się, że spośród 166 przemycanych zwierząt, aż 116 okazów objętych jest Konwencją Waszyngtońską. W busie przewożonych było 69 pytonów królewskich, 18 pytonów siatkowych, 14 okazów boa dusiciela, 9 biczogonów, 4 warany kolczastoogonowe, 2 okazy boa madagaskarskiego oraz inne okazy gadów i płazów. Wartość przemycanych zwierząt można szacować nawet na 50 tysięcy euro – informuje zastępca rzecznika prasowego Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Agnieszka Siwy.

Jak dodaje, konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, CITES (od ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), zwana również Konwencją Waszyngtońską, to międzynarodowy układ ograniczający transgraniczny handel różnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wytworzonymi z nich produktami. Jej głównym celem jest redukcja lub całkowita eliminacja handlu okazami gatunków, których liczba lub stan sugerują, że niekontrolowane ich pozyskiwanie z naturalnego środowiska byłoby szkodliwe dla ich przetrwania.

W sprawie przewożonych okazów CITES wszczęto postępowanie karne, w związku z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz Konwencji Waszyngtońskiej, natomiast postępowania w sprawie pozostałych okazów prowadzi Policja. Zatrzymane okazy zostały przekazane na kwarantannę do Ogrodu Zoologicznego. Przewóz okazów CITES przez granicę, bez uprzedniego przedstawienia do odprawy stosownych zezwoleń jest przestępstwem, za który grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 – podkreśla Agnieszka Siwy. – Przestrzeganie przepisów w zakresie przewozu towarów przez granice należy do kompetencji KAS. Służba Celno – Skarbowa województwa podkarpackiego, realizując zadania z zakresu ochrony środowiska podejmuje szereg czynności związanych z zabezpieczeniem dobrostanu żywych zwierząt i roślin, a w tym celu podejmowane są działania wspólnie z Ogrodem Zoologicznym w Zamościu i służbami weterynaryjnymi – podsumowuje zastępca rzecznika.

Fot., źródło kas.gov.pl

Dodaj komentarz

WieleLiter.pl