Policjanci przyjdą do szkoły z walizką pełną atrap narkotyków

Rodzice i nauczyciele często nie wiedzą jak wyglądają dostępne na rynku narkotyki, czym się charakteryzują, ile kosztują i gdzie są dostępne. Stąd też w Sosnowcu powstał pomysł stworzenia „walizki edukacyjnej”, dzięki której będzie można pokazać uczestnikom spotkań atrapy najbardziej popularnych narkotyków i narkotykowych akcesoriów.

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu we współpracy z Urzędem Miejskim w Sosnowcu realizuje w sosnowieckich placówkach oświatowych i szkolno-wychowawczych działania informacyjno-profilaktyczne dla rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży. Kolejnym etapem współpracy mają być tzw. “walizki edukacyjne”.

Tematy omawiane podczas tychże spotkań wynikają najczęściej z problemów z jakimi borykają się nauczyciele, pedagodzy i wychowawcy w swojej codziennej pracy. Jedną z wielu poruszanych kwestii z rodzicami jest przestępczość narkotykowa wśród dzieci i młodzieży. Policjanci omawiając w czasie zebrań z rodzicami m.in. konsekwencje prawne dotyczące przestępczości narkotykowej, rodzaje uzależnień, zewnętrzne symptomy uzależnień, czy też czynniki ryzyka i czynniki chroniące ich dzieci przed tego typu zagrożeniami, zwrócili uwagę na fakt, iż dla większości uczestników tych spotkań przedmiotowa problematyka jest obca albo znana w niewielkim zakresie.

Okazuje się często, że rodzice jak również pracownicy placówek oświatowych nie posiadają dostatecznej wiedzy jak wyglądają dostępne na rynku narkotyki, czym się charakteryzują, ile kosztują, gdzie są dostępne i czy są łatwo dostępne. Stąd powstał pomysł stworzenia „walizki edukacyjnej”, dzięki której osoba prowadząca zajęcia będzie mogła pokazać uczestnikom spotkań atrapy najbardziej popularnych narkotyków, przedmiotów służących do zażywania, przechowywania i dystrybucji, które mogą znajdować się w posiadaniu podopiecznego lub dziecka nie wzbudzając żadnych podejrzeń – tłumaczy Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta Sosnowca d/s ds.funduszy zewnętrznych i polityki społecznej.

Program realizowany będzie do 16 grudnia 2019 roku, a także w 2020 roku (do 15 czerwca 2020 r.) w formie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Prowadzone zajęcia trwać będą jedną godzinę lekcyjną tj. 45 minut, a ich terminy zostaną wcześniej ustalone indywidualnie z dyrektorami placówek oświatowych. 

Fot. Maciej Łydek/UM Sosnowiec. źródło sosnowiec.pl

Dodaj komentarz

WieleLiter.pl