Łysica nie jest już najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich

Jeszcze do niedawna Łysica – najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich mierzył 611,8 m n.p.m. a Góra Agaty potocznie zwana Zamczyskiem – 608,4 m n.p.m. Naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej przeprowadzili jednak badania i okazało się, że Łysica jest wyższa niż pokazują to mapy, ale jeszcze wyższa jest Góra Agata. 

Jak podaje w komunikacie Świętokrzyski Park Narodowy, w trakcie badań przeprowadzonych przez naukowców z Politechniki Świętokrzyskiej, katedry Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami, dr Macieja Hajdukiewicza i dr inż. Ihora Romanyshyna okazało się, że wysokości na modelu terenu różnią się od wartości podawanych na mapach, gdzie Łysica jest wyższa niż pokazują to mapy, a jeszcze wyższa jest Góra Agata.

Informacje te zostały zweryfikowane w terenie poprzez wykonanie pomiarów dwiema niezależnymi metodami –przy pomocy urządzenia GPS oraz pomiarów niwelacyjnych. Obie te metody potwierdziły, że Skała Agaty jest wyższa od Łysicy. Badacze opisali sprawę w artykule naukowym „Oszacowanie dokładności punktów wysokościowych na NMT masywu Łysicy z pomiarów ALS”, który ukazał się w 2017 r. w piśmie „Structure and Environment”. Pomiary powtórzono metodą precyzyjną – statycznym pomiarem GNSS. Z pomiarów tych wyszły jeszcze wyższe wartości. Szczegółowe pomiary zostały opublikowane w artykule naukowym „Pomiar wysokościowy Góry Łysicy w kontekście weryfikacji opracowań geodezyjno-kartograficznym”, który ukazał się w 2019 r. w piśmie „Structure and Environment”.

Po zapoznaniu się z wynikami badań Świętokrzyski Park Narodowy postanowił uregulować formalnie czyli zarejestrować nowe wysokości Łysicy i Góry Agaty w Państwowym Zasobie Geodezyjnym. Prace te zlecono naukowcom z Politechniki Świętokrzyskiej, którzy z uprawnionym geodetą powtórzyli pomiary, przeprowadzili całą procedurę związaną ze sporządzeniem operatu pomiarowego i przekazaniem do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Do zasobu zostały przyjęte nowe wysokości Łysica – 613,31 m n.p.m., Góra Agata – 613,96 m n.p.m, która tym samym stała się największym szczytem Gór Świętokrzyskich. Szczegóły znajdziecie na swietokrzyskipn.org.pl

https://wieleliter.pl/2019/06/21/gra-ktora-wciaga-niemal-tak-jak-wedrowka-po-gorskich-szlakach/

Dodaj komentarz

WieleLiter.pl