Co czwarte dziecko na świecie formalnie nie istnieje

W ciągu ostatniej dekady o dwadzieścia procent wzrosła liczba dzieci zarejestrowanych po narodzinach. Wciąż jednak 166 milionów dzieci poniżej piątego roku życia nie zostało oficjalnie zarejestrowanych. To co czwarte dziecko w tym wieku – alarmuje UNICEF w raporcie „Birth Registration for Every Child by 2030: Are we on track?”.

– Pokonaliśmy długą drogę, jednak wciąż zbyt wiele dzieci jest niezarejestrowanych i o nieznanych losach – mówi dyrektor generalna UNICEF Henrietta Fore. – Dziecko niezarejestrowane po narodzinach formalnie nie istnieje zarówno w oczach rządzących, jak i w świetle prawa. Bez dokumentu potwierdzającego tożsamość, dzieci są często wykluczone z systemu edukacji czy zdrowia oraz są bardziej narażone na wykorzystanie i przemoc.

W raporcie UNICEF przeanalizował dane ze 174 krajów. Postęp w rejestracji dzieci po narodzinach dokonał się przede wszystkim w Południowej Azji, zwłaszcza w Bangladeszu, Indiach i Nepalu. W Indiach odsetek zarejestrowanych dzieci wzrósł z 41% w latach 2005-2006 do 80% w latach 2015-2016. W ostatnim czasie UNICEF współpracował z rządem Indii podejmując szereg działań na rzecz rejestracji dzieci po narodzinach. We wszystkich regionach kraju zwiększono i poprawiono dostęp do punktów rejestracji, przeszkolono urzędników oraz przeprowadzono kampanie społeczne. Z kolei najgorsze statystyki rejestracji dzieci po narodzinach są w krajach Afryki Subsaharyjskiej, zwłaszcza w Etiopii (3% dzieci), Zambii (11%) i Czadzie (12%).

Główne przyczyny, dla których rodzice nie rejestrują swoich dzieci po narodzeniu, to: brak wiedzy o tym, w jaki sposób można zarejestrować dziecko, zbyt wysoka opłata za wydanie formalnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, kary finansowe za zbyt późną rejestrację dziecka czy duża odległość do najbliższego punktu rejestracji. Zwyczaje i praktyki w niektórych społecznościach lokalnych mogą również opóźnić lub nawet uniemożliwić formalne zgłoszenie narodzin dziecka w dopuszczalnym terminie.

W raporcie UNICEF apeluje o podjęcie pięciu działań:

  1. Zapewnienie każdemu dziecku świadectwa urodzenia,
  2. Upoważnienie zarówno matki, jak i ojca do dokonania formalnej rejestracji narodzin dziecka,
  3. Połączenie rejestracji narodzin z innymi systemami, aby ułatwić dostęp każdego dziecka do opieki medycznej, edukacji czy pomocy społecznej,
  4. Inwestowanie w bezpieczne i innowacyjne rozwiązania technologiczne, które umożliwią łatwiejszy proces rejestracji,
  5. Wspieranie społeczności w rejestrowaniu narodzin każdego dziecka.

– Każde dziecko ma prawo do imienia, obywatelstwa i tożsamości prawnej – podkreśla Henrietta Fore. – W roku, w którym świętujemy 30-lecie uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, nie powinniśmy o tym zapominać – podsumowuje.

Warto wiedzieć: Oficjalnego zarejestrowania dziecka po narodzeniu dokonuje urzędnik poprzez zapis w rejestrze stanu cywilnego, zgodnie z wymogami prawnymi w danym kraju. Urzędnik wydaje akt urodzenia, który jest podstawowym dokumentem stwierdzającym narodziny dziecka. Dokument ten jest pierwszym, a często jedynym prawnym dowodem potwierdzającym tożsamość.

ZOBACZ TAKŻE:

Co dziesiąte dziecko w Polsce nie czuje się szczęśliwe

Fot., źródło mat. prasowe Unicef.pl

Dodaj komentarz

WieleLiter.pl