Uniwersytet Śląski utworzył nietypowy kierunek studiów – aquamatykę

Stworzenie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach nowoczesnego kierunku studiów inżynierskie II stopnia pod nazwą „Aquamatyka – interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi” to odpowiedź na problemy świata i Polski w dobie zmian klimatycznych.

Musimy się zmierzyć z coraz większymi problemami z dostępem do wody, racjonalnie ją gospodarować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Działania te wymagają wszechstronnej wiedzy z obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych, społecznych oraz inżynieryjno-technicznych. Absolwent kierunku Aquamatyka na UŚ będzie rozumiał problemy, zagrożenia, jakie w środowiskach wodnych powodują zmiany klimatu i co najważniejsze będzie znajdywał skuteczne rozwiązania. 

Obecnie brakuje specjalistów gotowych do podjęcia wyzwań związanych z gospodarowaniem wodami. Powoduje to konieczność przygotowania kompetentnych pracowników pełniących rolę wykonawców/menadżerów zarządzających wodami i środowiskami z wodami związanymi. Instytucje takie jak: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce, przedsiębiorstwa wodociągowe, zarządcy zbiorników wodnych, jednostki administracji samorządowej i organizacje pozarządowe wskazują na poważny problem z pozyskiwaniem nowych kompetentnych pracowników.

Odpowiedzią na sygnalizowane problemy jest stworzenie, w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, nowoczesnego kierunku studiów pod nazwą „Aquamatyka – interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi” (Aquamatyka).

Celem tych studiów jest wykształcenie kompetentnych menadżerów gospodarki wodnej pełniących w miejscach swojej pracy rolę członka/lidera grupy zadaniowej, charakteryzujących się: samodzielnym myśleniem i działaniem, uznającym prymat wiedzy nad emocjami.

Edukacja na kierunku Aquamatyka będzie oparta na zasadach wypracowanych przez Wilhelma von Humboldta:

  • wieloaspektowości – poszczególne gałęzie nauki uzupełniają się i składają na wiedzę ogólną, a więc są jednakowo ważne,
  • nauki przez doświadczenie – kształceniu studentów poprzez bezpośrednie zaangażowanie w działania praktyczne i badania naukowe,
  • jedności profesorów i studentów – tworzenie wspólnych zespołów badawczych „studenci – kadra naukowa”, gdzie profesor nie ma monopolu na prawdę, a student, w procesie jej odkrywania, jest pełnoprawnym partnerem.

Absolwent kierunku Aquamatyka nie tylko będzie rozumiał problemy i zagrożenia, jakie w środowiskach wodnych powodują zmiany klimatu, ale także będzie umiał je rozwiązywać poprzez ustalenie przyczyn i przewidywanie ich skutków ekologicznych.

Student będzie uczył się analizować dokumenty związane z gospodarowaniem wodą takie, jak: projekty hydrotechniczne, dokumentacje budowlane, operaty, ekspertyzy, decyzje i sprawozdania. Będzie prawidłowo oceniał rolę ekosystemów wodnych, potrafił rozpoznawać najważniejsze gatunki roślin i zwierząt związanych ze środowiskami wodnymi oraz rozumiał łączące je relacje.

Jako przyszły pracownik instytucji związanych z wodami będzie potrafił obsługiwać sprzęt pływający oraz wykorzystywać bezzałogowe statki powietrzne do pozyskiwania danych niezbędnych do gospodarowania wodą. Więcej informacji znajdziecie na stronie us.edu.pl.

ZOBACZ TAKŻE:

Naukowcy podebrali jaja rzadkim ptakom i zastąpili je drewnianymi

Fot. ma charakter poglądowy. Źródło us.edu.pl, imgw.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *