Poczta Polska uczci urodziny swojego założyciela

Dziś (1.08) Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy emisji „500-lecie urodzin Wielkiego Księcia Litewskiego i Króla Polski Zygmunta II Augusta”. Walor dedykowany ostatniemu z Jagiellonów i jednocześnie założycielowi polskiej poczty to wspólne wydawnictwo Polski i Litwy.

Na znaczku, autorstwa Bożydara Grozdewa, przedstawiono fragment obrazu Jana Matejki z 1867 roku „Zygmunt i Barbara” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. W tło liczby 500 – części nazwy emisji – wpisany został arras, pokrycie krzesła z monogramem Zygmunta Augusta (około 1555 rok), pochodzący ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu.

Zygmunt II August, król Polski i wielki książę litewski, był jedynym męskim potomkiem Zygmunta I Starego i Bony Sforzy. Za jego inicjatywą Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie na mocy Unii lubelskiej połączono w jedno państwo, Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Królewski mecenat i pokaźne fundacje artystyczne są świadectwem złotego wieku Rzeczypospolitej.

– Wiek XVI przyniósł ludziom związanym z pocztą nowe wyzwania. Obok obowiązku przewożenia korespondencji pojawiły się również kwestie transportu towarowego i pasażerskiego. Za datę narodzin polskiej poczty uznaje się 18 października 1558 roku, kiedy to król Zygmunt II August ustanowił stałe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją przez Wiedeń za pomocą poczty, czyli koni rozstawnych. Pamiętając o tych wydarzeniach Poczta Polska w XXI wieku nie mogła zapomnieć o swoim protoplaście i nie uczcić 500. Rocznicy urodzin króla. Mam nadzieję, że nowy walor zainteresuje odbiorców i skłoni ich do zapoznania się z piękną historią naszej firmy – podkreśla Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Głównymi przyczynami powołania nowej instytucji były chęć uniezależnienia się od poczty cesarskiej i faktorii rodziny Fuggerów z Augsburga oraz stworzenie stałego korytarza informacyjnego dla kontaktów dyplomatycznych i handlowych z innymi krajami europejskimi. Władca argumentował swoją decyzję w następujący sposób: Mając na oku własną tudzież Naszych poddanych wygodę, abyśmy zarówno My jak i oni mogli do Włoch przesyłać zarówno listy jako też inne tam załatwiać sprawy.

O znaczku:

  • autor projektu: Bożydar Grozdew
  • liczba znaczków: 1
  • wartość: 3,30 zł
  • nakład: 175 000 szt.
  • technika druku: rotograwiura
  • format znaczka: 54 x 40,50 mm
  • papier: fluorescencyjny
  • arkusz sprzedażny: 35 znaczków
  • data wprowadzenia do obiegu: 1 sierpnia 2020 r.

To i inne wydawnictwa filatelistyczne można nabyć w placówkach pocztowych i sklepie internetowym.

ZOBACZ TAKŻE:

Kazachski poeta na polskim znaczku pocztowym

Fot., źródło Poczta Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *