30 sierpnia 2020 – czy dziś jest niedziela handlowa?

Wiele osób zastanawia się czy w niedzielę (30 sierpnia) sklepy będą otwarte? W tym roku niedziel handlowych jest tylko siedem i jedna z nich przypada właśnie dziś. Tak więc sklepy będą otwarte i zrobimy w nich zakupy. 

W które niedziele w 2020 można handlować

Od 2020 r. i w kolejnych latach zakaz nie obowiązuje w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc. Łącznie zakaz handlu nie obowiązuje w trakcie siedmiu niedziel w trakcie roku kalendarzowego. Jeżeli jednak w którąś z tych niedziel przypada święto, zakaz handlu w tę niedzielę obowiązuje.

Zakaz, poza niedzielami i świętami, obowiązuje:

  • 24 grudnia, po godz. 14 oraz
  • w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, po godz. 14.

W tych dniach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru czasu jego pracy, a wynagrodzenie jest obliczone z uwzględnieniem zasad ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

Na czym polega zakaz handlu w niedzielę

Zakaz handlu w niedzielę obowiązuje od 1 marca 2018 r. Oznacza, że w niedzielę i święta – poza określonymi w przepisach wyjątkami – nie można handlować ani wykonywać czynności związanych z handlem. Zakaz obejmuje także powierzanie
w te dni pracownikowi wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Ustawa ma zastosowanie do pracowników, pracowników tymczasowych a także innych osób fizycznych, które wykonują pracę na podstawie umów prawa cywilnego – wykonujących odpłatną pracę u przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową.

Naruszenie zakazu handlu w niedzielę i święta podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 złotych

Jakich placówek dotyczy zakaz handlu w niedzielę

Placówka handlowa podlegająca zakazowi to obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklep, stoisko, stragan, hurtownia, skład węgla, skład materiałów budowlanych, dom towarowy, dom wysyłkowy, biuro zbytu – jeżeli w takiej placówce praca jest wykonywana przez pracowników.

Kto jest wyłączony z zakazu w niedziele

Przepisy zawierają wiele wyłączeń spod zakazu handlu. Zakaz nie dotyczy placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Nie obowiązuje także m.in. aptek, stacji paliw czy lecznic dla zwierząt.  Szczegóły znajdziecie na gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *