Uważajcie! Już wkrótce pojawią się nowe znaki drogowe

Już wkrótce zostaną wprowadzone nowe znaki drogowe. Brak niektórych mógł zauważyć każdy jeżdżący po polskich drogach ekspresowych. Zachęcamy wszystkich kierowców do zapoznania się z nowymi znakami. 

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Zaproponowane zmiany dotyczy m.in. wprowadzenia znaku „zbiorczej tablicy informacyjnej” informującego obiektach dla podróżnych znajdujących się przy drodze. Ponadto wprowadzany przepis umożliwia informowanie (za pomocą odpowiedniej tabliczki pod znakiem) o odległości do kolejnej stacji paliwowej, co jest istotne w szczególności dla kierujących pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie występują znaczne odległości pomiędzy stacjami paliwowymi.

Kolejna zmianą wprowadzenie znaku „śródmiejska strefa płatnego parkowania” oznaczającego wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata.

Projektowane przepisy wprowadzają również zmianę w rozszerzają oraz doprecyzowują znaczenie znaku „zatoka”. Dotychczasowe brzmienie tego przepisu przewidywało stosowanie tego znaku jedynie w tunelu. Projektowana zmiana rozszerza zakres zastosowania znaku także na drogi poza tunelem. Nowe brzmienie przepisu pozwoli na informowanie użytkowników dróg o bezpiecznym miejscu zatrzymania albo postoju pojazdu (zwłaszcza na autostradach i drogach ekspresowych) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa lub awarii.

Projektodawca przewidział też dodanie nowych znaków – tablic wskaźnikowych na drodze ekspresowej umieszczanych przed pasem wyłączania. Dotychczas analogiczne znaki były przewidziane jedynie dla autostrad. Projektowane rozporządzenie wprowadza odpowiednie znaki także dla dróg ekspresowych, co pozwoli na zapewnienie lepszej informacji dla kierujących pojazdami o odległości do wyjazdu z drogi ekspresowej.

Dodaj komentarz

WieleLiter.pl