Powołany został Polski Pakt Plastikowy. Co to takiego? Znamy szczegóły!

Od lat 50. ludzkość wytworzyła ponad 9 miliardów ton plastiku. W większości trafił na wysypiska lub do oceanów. Powołany niedawno Polski Pakt Plastikowy, którego Biedronka jest członkiem-założycielem stawia sobie za cel zmianę modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach.

Jak informują przedstawiciele Biedronki, sieć, niezależnie od poparcia udzielonego Paktowi, prowadzi od lat działania skutkujące realnym ograniczeniem zużycia plastiku w opakowaniach produktów sprzedawanych przez sieć. We wszystkich sklepach sieć prowadzi selektywną zbiórkę odpadów – do recyklingu i odzysku trafia 90 proc. odpadów wytworzonych w związku z działalnością operacyjną sklepów m.in. folia, makulatura, odpady bio. W 2019 r. w sklepach i centrach dystrybucyjnych odzyskano i przekazano do recyklingu ponad 250 tys. ton makulatury, ponad 7,4 tys. ton opakowań z tworzyw sztucznych i ponad 2 tony opakowań z drewna. Podobne działania właściciel sieci Biedronka Grupa Jeronimo Martins podejmuje na rynku portugalskim.

– Już w 2017 r. zmniejszyliśmy gramaturę butelek wody Polaris, co rocznie oznacza wprowadzenie do obiegu ponad 150 ton mniej plastiku. Jogurt naturalny goBIO, dzięki zastosowaniu papierowej, łatwo zdejmowalnej etykiety, ma lżejszy kubeczek, co pozwala zaoszczędzić ponad 9 tys. kg plastiku rocznie. Innym przykładem może być stosowanie folii rozpuszczalnej w tabletkach do zmywania naszej marki własnej Kraft, które pozwoliło w ciągu roku na zmniejszenie wykorzystania plastiku o 11,1 ton. Dodatkowo na półki naszych sklepów trafiły papierowe patyczki higieniczne marek Dada i Carea z bawełnianą główką, dla dzieci i dorosłych, co rocznie ograniczy zużycie plastiku o ponad 330 ton – wyjaśnia Sylwia Krzyżycka, dyrektor Działu Ochrony Środowiska w sieci Biedronka.

Członkowie Polskiego Paktu Plastikowego – sieci handlowe i organizacje ekologiczne   będą inicjować działania związane z efektywną redukcją użycia tworzyw sztucznych na polskim rynku. Plan działania do 2025 roku jest ambitny i wykracza poza obowiązujące przepisy. To tym bardziej ważne, że przez ostatnie 70 lat do recyklingu globalnie trafiało tylko 10% tworzyw sztucznych. Reszta zaśmieciła środowisko.

Działania Paktu zakładają osiągnięcie 6 celów strategicznych, do realizacji których firmy działające w Polsce i wpływające na rynek opakowań z tworzyw sztucznych będą dążyć do końca 2025 roku.

  • Po pierwsze, to identyfikacja, a następnie eliminacja części opakowań z tworzyw sztucznych poprzez ich przeprojektowanie oraz alternatywne modele dostaw.
  • Po drugie, dążenie do zmniejszenia o 30% zużycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek.
  • Po trzecie, do 2025 roku 100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku ma nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.
  • Po czwarte, udział surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych zostanie zwiększony do poziomu 25%
  • Po piąte, wsparcie systemu zbiórki i recyklingu opakowań zapewni osiągnięcie poziomu recyklingu w wysokości co najmniej 55%.
  • Po szóste, podniesiona zostanie jakość edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań.

ZOBACZ TAKŻE:

Konopie włókniste mogą zastąpić plastik. A to nie wszystko

Fot. główna ma charakter poglądowy. Źródło mat. prasowe

1 komentarz do wpisu “Powołany został Polski Pakt Plastikowy. Co to takiego? Znamy szczegóły!”

Dodaj komentarz

WieleLiter.pl