Żegnaj słomko z plastiku – przypisy

1 https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190321IPR32111/parlament-poparl-wprowadzenie-do-2021-r-zakazu-plastikowych-jednorazowek (odsłona z dni 29.12.2020) 

2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_18_3846 (odsłona z dn. 29.12.2020) 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2018:0340:FIN (odsłona z dn. 29.12.2020)

4 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Brochures/pl-Deloitte_System_kaucyjny_fakty_i_mity.pdf

5 https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/22/microplastics-revealed-in-placentas-unborn-babies (odsłona z dn. 29.12.2020)

Dodaj komentarz

WieleLiter.pl