Znaczek upamiętnia legendarnego poetę w setną rocznicę urodzin

Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek, upamiętniający życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Nowe wydawnictwo trafił w ręce klientów i filatelistów dziś (22.01) – dokładnie w 100. rocznicę urodzin poety.

Autor projektu, Jarosław Ochendzan, przedstawił na znaczku podobiznę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na tle ściany z cegieł. Oprócz znaczka Poczta Polska wydała, w limitowanej wersji, kopertę FDC, czyli kopertę Pierwszego Dnia Obiegu. Widnieje na niej fragment rękopisu dzieła Baczyńskiego pt. Wesele poety.

– Nasza najnowsza emisja filatelistyczna przypomina postać legendarną – poetę uznawanego za jednego z najwybitniejszych twórców pokolenia wojennego, który miał i ma ogromny wpływ na twórców następnych pokoleń. Krzysztof Kamil Baczyński dał przykład, że walczyć za ojczyznę można nie tylko z bronią w ręku, ale także mocą słowa. W 100. rocznicę urodzin poety, Poczta Polska, korzystając ze swojej edukacyjnej misji, wprowadza do obiegu znaczek emisji „Krzysztof Kamil Baczyński”. Ten wydany w wielomilionowym nakładzie walor trafi do placówek całej Polski. Mam nadzieję, że ten znaczek jest symbolem ukazywania wzorów do naśladowania, a także honorowania wyjątkowych osób i postaw ludzkich – mówi wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek.

Krzysztof Kamil Baczyński był polskim poetą okresu wojennego, jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tzw. Pokolenia Kolumbów (pokolenia literackiego obejmującego pisarzy polskich urodzonych około 1920 roku, dla których okres wchodzenia w dorosłość przypadł na lata II wojny światowej). Był żołnierzem Armii Krajowej i brał udział w Powstaniu Warszawskim, podczas którego poniósł śmierć. Twórczość Baczyńskiego charakteryzuje się dużą dynamiką zmian – ewolucją postawy wobec rzeczywistości, która pociągała za sobą zmianę w repertuarze środków artystycznych. W swoim 23-letnim życiu, zakończonym czwartego dnia Powstania Warszawskiego, stworzył ponad 500 wierszy kilkanaście opowiadań i kilka poematów. Jego twórczość, ale też i postawa życiowa również dziś odciska ślad na polskiej kulturze zarówno w jej wymiarze symbolicznym, narodowym, jak i popularnym. Poezję Baczyńskiego wykorzystują popularni muzycy Janusz Radek, Michał Bajor, Ewa Demarczyk, Lao Che, Czesław Mozil, Mela Koteluk czy Budka Suflera.

ZOBACZ TAKŻE:

W hołdzie dla bohatera

Fot., źródło Poczta Polska

Dodaj komentarz

WieleLiter.pl