To jest możliwe raz na dziesięć lat – zostań rachmistrzem spisowym

Narodowy Spis Powszechny dokonywany jest w Polsce co dziesięć lat i odbędzie się w tym roku. Obecnie poszukiwani są rachmistrzowie, którzy go przeprowadzą. W Gdańsku potrzeba 194 rachmistrzów. Aby zgłosić swoją kandydaturę, wystarczy w dniach od 1 do 9 lutego wysłać mail.

Gminnym Komisarzem Spisowym w Gdańsku jest prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz, która ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spisu powszechnego NSP 2021.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego (w załączeniu) musi zawierać podstawowe informacje (dane osobowe, adres) oraz oświadczenia kandydata m. in. o korzystaniu z pełni praw obywatelskich.

Jak złożyć ofertę?

Kandydat na rachmistrza spisowego może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: umg@gdansk.gda.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

O dacie wpływu dokumentów decyduje:

 1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
 2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 3. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 4. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

Miejsce składania ofert:

 • pocztą tradycyjną: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,
 • osobiście: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 40, ZOM nr 1 Partyzantów 74, pokój 210, ZOM nr 4 ul. Wilanowska 2, punkt informacyjny,
 • pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu: umg@gdansk.gda.pl

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Szczegółowe informacje o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych można uzyskać na stronie internetowej oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, nr tel. (58) 52-44-500, e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Dodaj komentarz

WieleLiter.pl