Sprawdź dostępny online model ryzyka niewypłacalności firmy

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej stworzyli dostępne w internecie narzędzie, które pozwala przedsiębiorcom łatwo oszacować, jak bardzo ich firma zagrożona jest niewypłacalnością. Wystarczy wpisać roczne wyniki finansowe.

Jak tłumaczą specjaliści z Politechniki Gdańskiej, prognozowanie ryzyka upadłości firm to jedno z głównych wyzwań współczesnych badań ekonomicznych i finansowych.

Ekonomiści muszą przy tym nieustannie analizować i prognozować kondycję finansową przedsiębiorstw.

„Takie modele często w prosty sposób i zarazem szybko pozwalają dostarczyć wczesne sygnały ostrzegawcze o potencjalnym ryzyku upadłości” – przekonują eksperci z PG, która udostępniła właśnie autorskie narzędzia tego typu.

Prof. dr hab. Tomasz Korol, opracował model przeznaczony do analizy stanu wszystkich przedsiębiorstw z wyjątkiem należących do sektora finansowego.

Natomiast prof. dr. hab. Błażej Prusak stworzył narzędzie pozwalające na analizę firm produkcyjnych. Oba modele dostępne są pod adresem prognozowanie.zie.pg.gda.pl.

Aplikacje te można wykorzystać na różne sposoby – wyjaśniają specjaliści z Politechniki. Pozwalają one po pierwsze na wczesne ostrzeganie przed pogarszaniem się sytuacji finansowej firmy.

Umożliwiają też spojrzenie na jej kondycję z punktu widzenia wypłacalności kontrahentów, oceny ryzyka kredytowego przez instytucje finansowe, oceny realizacji planów finansowo-ekonomicznych w firmie oraz oceny ryzyka kupna akcji spółki przez inwestorów na giełdach papierów wartościowych. Fot. ma charakter poglądowy. Źródło PAP – Nauka w Polsce/ Marek Matacz

mat/ agt/

Dodaj komentarz

WieleLiter.pl