Rysie z Puszczy Solskiej i Roztocza jedzą głównie sarny

Podstawą diety rysi z terenu Puszczy Solskiej i Roztocza są sarny, a mięso jeleni i zajęcy jest jej uzupełnieniem – ustalili naukowcy z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Roztoczańskim Parkiem Narodowym i Stowarzyszeniem dla Natury „Wilk”.

Wyniki badań, o których poinformowali serwis Nauka w Polsce ich autorzy – zostały publikowane na łamach czasopisma „Journal of Vertebrate Biology”. Posłużą one do ustalenia działań ochronnych nad rysiami.

Naukowcy wyposażyli w obroże telemetryczne dwa rysie – Jantara i Horaja. Dzięki temu udało się ustalić, na co polowały oba drapieżniki. Dodatkowych informacji dostarczyły zimowe tropienia rysi.

Naukowcy odnaleźli 64 ofiary tych drapieżników. Większość z nich (94 proc.) stanowiły sarny, a uzupełnieniem diety drapieżników były młode jelenie oraz zające. Dorosły samiec częściej polował na ssaki kopytne (98 proc.). W diecie młodego rysia przeważały sarny, jednak 19 proc. stanowiły zające. Naukowcy ustalili, że z lokalnego zespołu ssaków kopytnych, w skład którego wchodziły jelenie, sarny, łosie i dziki, rysie wyraźnie wybierały sarny. Dzięki telemetrii można było także określić długość rysiowego posiłku.

Ustaliliśmy, że rysie użytkowały swoją zdobycz od jednego do czterech dni, a następnie odchodziły w poszukiwaniu nowej zdobyczy – mówi autor badań dr hab., prof. UW Robert Mysłajek z Wydziału Biologii UW.

Z wcześniejszych badań nad rysiami prowadzonych w Puszczy Białowieskiej wiadomo, że liczebność saren w środowisku może wpływać na rozród rysi.

Turystka zadzwoniła do TOPR, aby uratowali ją przed „ryczącym niedźwiedziem”

Im tych roślinożerców jest więcej tym więcej kociąt są w stanie wychować rysice. Wiedza na temat składu pokarmu rysi pozwoli na ustalenie działań ochronnych na rzecz tych drapieżników – mówi biorący udział w badaniach dr inż. Przemysław Stachyra z Roztoczańskiego Parku Narodowego. Naukowiec podkreśla jednocześnie, że jest to szczególnie ważne w Roztoczańskim Parku Narodowym, który jest objęty obszarem Natura 2000 i rysie są tam pod ochroną. Badania sfinansowane zostały z grantu Funduszu Leśnego.( Źródło PAP – Nauka w Polsce). Fot. główna ma charakter poglądowy.

WieleLiter.pl